حسام کاوه

روز نوشته های یک توسعه دهنده

قدرت عادت


تجربه یک ماهه من از ترک اعتیاد، اعتیادی به سبک عادت

date 10 شهریور 1397   

اعتیاد فقط راجع به مواد مخدر نیست، من اعتیاد را نوعی وابستگی بد و به نوعی عادت می‌دونم و معمولا این وابستگی اعتیاده که بده وگرنه مثلا یک نخ سیگار به تنهایی چیز خاصی نیست. اعتیاد می‌تونه راجع به هرجیزی باشه، از چیز های خوب مثل قهوه بگیر تا چیز های بد مثل سیگار و الکل.

ادامه مطلب←