حسام کاوه

روز نوشته های یک توسعه دهنده

برنامه ریزی


نود و هفت: کوله باری برای سال جدید

date 11 دی 1397   

ما آدما تو زندگیمون به سمت و سو های زیادی میریم. همچو کشتی در دریای طوفانی. تنها چیزی که میتونه سمت و سوی حرکتمونو مشخص کنه اینه که بدونیم کدوم سمت برویم! اما فقط این کافی نیست. باید بدونیم با چه سرعتی پیش برویم تا هم پیشروی خوبی داشته باشیم هم سوختمون تموم نشه.

ادامه مطلب←